Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Torta velikanka za 25 let Salezijanskega mladinskega centra v Cerknici

Cerknica
28.05.2016

Pridiga ob 25-letnici mladinskega centra                                              Mt 7, 24-27 in 1 Mz (drevo življenja)

Ko je bil Center star štiri leta, je v Cerknici izhajalo župnijsko glasilo Tabor. V njem so zapisali Kosovelovo pesem, ki je zelo primerna za prva leta našega Centra.

O, kako rad sredi trav bi stal,

drevo, ki čuti v sokovih,

da pride pomlad, da bi pognal,

da bi se skošatil v vrhovih.

Prav lahko ga primerjamo drevesu, ki je bilo vsajeno pred 25 – leti in je raslo, kakor so rasli otroci, mladi in duhovniki, ki so bili v njem. Vsak mladostnik je upanje, veselje in pot, in mnogo mladostnikov križa svoje poti v centru in za mnoge je tudi dom. Center je po slovensko središče in njegovi zidovi imajo zopet svoje središče, ki je še bolj središče. Mladi, otroci, starši so čisto pravo središče tega, kar rečemo z besedo center. Tukaj pa imamo kraj srečevanja.

Za srečanja, za družino je potrebna hiša, stanovanje, zavetje. Naš center je tudi hiša, so prostori za vse nas. »V oktobru (1991) smo v okviru župnije odprli mladinski center.« Tako so zapisali. In čez eno leto, december 1992, je zapisano, da so dejavnosti zelo številne in se jih je udeležilo zelo veliko mladih. Zanje in še za druge potrebe so tisto leto gradili nove prostore centra, namreč učilnice v 1. Nadstropju in igrišče. »Po novem letu se vselimo,« je zapisal župnik. Dobili smo prostore.

In potem se je organiziralo strukturo centra.   3. aprila 1993 je bilo ustanovljeno Društvo salezijanski mladinski center Cerknica. Namen je bil organizirano preživljanje prostega časa mladih, vzgojno delo med njimi po don Boskovem vzgojnem pristopu.

In pri tem so delali mnogi fantje in dekleta in mnogi duhovniki. Ne bom izrekel nobenega imena, kajti bilo vas je res veliko in niti ne poznam, kaj vse ste storili. Izrekam vam zahvalo; pri tej sveti maši bomo prosili za vse vas, naj vam Bog povrne vaše napore. Voditelji in člani ste postali v teh letih center iz živih src. Stavbe centra ste napolnili, in vi, živi center, ste še bolj pomembni.

V 25 letih je center ob vseh gradnjah dobil tudi kapelo in v kapeli imamo sveto Rešnje telo, to je Jezusovo telo v podobi kruha ali hostije. V tem prostoru ali na tej skali pa ima naš center še eno središče.  Temelji na Jezusu Kristusu. Tega središča še nismo začutili dovolj.

Ko prideš v center, navadno stopiš do prijateljev in pozdraviš, pozdravit pojdi tudi našega Gospoda. In tudi dejavnosti naj bodo njemu posvečene, čeprav se zbiramo v različne namene. Bodimo pametni možje, ki postavljamo svoj center na skali. To dela vsakdo, ki njegovo besedo posluša in uresničuje.

In poleg Jezusa imamo njegovo mater Marijo, ki jo radi počastimo s svojo molitvijo in ona je mati našega doma. Amen.

Gospod kaplan Janez Žerovnik