Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Župnijska karitas

ŽUPNIJSKA KARITAS Cerknica deli pomoč na osem tednov (prosilci dobijo sporočilo preko SMS).

Novi prosilci kontaktirajo tajnico Župnijske Karitas Cerknica, gospo Tatjano Lužar 040/702-016

Obleke in obutve ne sprejemamo več, ker ni potrebe. Ostale inforemacije na tel.: 040/702-016 (ga. Tatjana Lužar). 

 

http://cerknica.donbosko.si/vabljeni-prostovoljci-prostovoljke

 

Pristopna izjava za članstvo pri ŽUPNIJSKI KARITAS CERKNICA ( podpisani obrazec lahko oddaste ga. tajnici Tatjani Lužar, duhovnikom ali v nabiralnik zadaj pod korom, kjer tudi dobite pristopne izjave)

IME DRUŠTVA: Župnijska Karitas Cerknica

NASLOV DRUŠTVA: Tabor 29, 1380 Cerknica

Predsednik župnijske karitas : župnik Milan Kavčnik

Kontaktna oseba: tajnica Tatjana Lužar

Davčna številka: 32259506

Matična številka: 1348647000

TRR : IBAN SI56 0202 9009 2125 561 (NLB d.d.)  

 
PODPISANI/A____________________________ se želim vključiti v DRUŠTVO Župnijska Karitas Cerknica.
 
NASLOV________________________________
 
TELEFON_______________________________
 
Kraj in datum:                                                              podpis:
 

 

v arhivu:

http://cerknica.donbosko.si/razstava-v-kulturnem-domu-v-cerknici-odprta

http://www.radio94.si/vse-novice/page/5/

Zvokovni predvajalnik

 

Sodelavci Karitas se medsebojno spoštujemo in znamo ceniti delo, znanje in izkušnje drug drugega. Gojimo čut in sposobnosti sprejemanja različnih darov in poti služenja.

 

Vodenje razumemo predvsem v duhu služenja sodelavcem in poslanstvu organizacije.

 

Vedno varujemo dobro ime Karitas.

 

Organizacije Karitas kot ena družina sprejemajo skupno odgovornost za ljudi v stiski in so dejavni soudeleženci karitativnih aktivnosti mreže na različnih ravneh – od od župnijskih do slovenske.

 

Pri tem spoštujemo avtonomijo vsake posamezne organizacije v mreži Karitas, hkrati pa dejavno podpirajo partnersko sodelovanje med organizacijami in koordinacijo na vseh ravneh za delo v korist ljudi v stiski.

 

Organizacije Karitas si prizadevajo razvijati kulturo osprtega dialoga, partnerskega sodelovanja, medsebojnega spoštovanja, podpore, dopolnjevanja in solidarnosti v svoji mreži tako med organizacijami kot med sodelavci-prostovoljci in zaposlenimi.

 

Karitas je odprta organizacija, ki se vključuje v mednarodno Karitas, v civilna, cerkvena in državna združenja ter se povezuje na nacionalnih, evropski in mednarodni ravni.

 

V skladu s svojim poslanstvom, načeli in vrednotami sodeluje povsod tam, kjer lahko prispeva k socialnemu vključevanju, globalizaciji solidarnosti in večji učinkovitosti pri pomoči ljudem v stiski. Karitas spoštuje avtonomijo vsake cerkvene karitativne skupine in organizacije.

 

Karitas se zavzema za enakopravnost med ženskami in moškimi na vseh družbenih ravneh in tudi v svojih organizacijskih strukturah.

 

Vodenje Karitas je torej povezano z vrednotami. Klasične vrednote oziroma kreposti pa so modrosti kot krepost mišlenja, srčnost kot krepost volje ter preudarnost kot sposobnost najti mero med uživanjem in askezo. Vsaka od naštetih kreposti pomaga človeku, da razvija naslednje lastnosti v povezavi z vodenjem:

 

- preudarnost: sprejemati pravilne odločitve

 

- pogum: ostati na pravi poti in se upirati pritiskom vseh vrst

 

- samoobvladovanje: podrediti strasti duhu in izpolnitvi zastavljene naloge

 

- pravičnost: vsakega posameznika obravnavati, kot si zasluži

 

- velikodušnost: prizadevati si za velike stvari, izzivati sebe in druge

 

- ponižnost: premagati sebičnost in iz navade služiti drugim

 

Karitas je ljubeča skrb Cerkve za ljudi v stiski, je glas revnih v družbi, Karitas je v službi človekovega dostojanstva.

 

Zato si mora voditelj v Karitas prizadevati, da bo odprt za Božji glas: »Ali me ljubiš?« in » Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe«, ob tem pa se truditi za razvijanje zgoraj naštetih kreposti, povezanih z vodenjem na vseh nivojih mreže.

 

Če ne varujemo dobrega imena in enotnosti Karitas, bo prva posledica izguba zaupanja ljudi.

 

Zaupanje pa je danes ena najbolj cenjenih dobrin na področju prostovoljstva oziroma dobrodelnosti. In če nam ljudje ne bodo zaupali, tudi mi ne bomo mogli opravljati svojega poslanstva oziroma bo to delo bistveno oteženo.

 

Končno s tem, ko varujemo dobro ime, prispevamo za skupno dobro. Skupno dobro pa pomeni gradnjo družbe, v kateri lahko vsak posameznik brez izjeme doseže moralno popolnost in materialno blagostanje.

 

 

Tajnica župnijske Karitas Cerknica Tatjana Lužar

 

Cerknica 19. 2. 2019