Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Na romanju na Ptujsko Goro ...

Ptujska Gora, Veržej, Maribor
24.06.2017
Romanje z  župnikom g. Jožefom Krncem je bilo namenjeno krasilkam in vsem, ki urejajo župnijske prostore in cerkev.
 
Dan pred državnim praznikom smo romale na Ptujsko Goro. To je bil še poseben praznik za nas, saj so nam možje in župnik dali prosto soboto ...
Največja žrtev je bil g. župnik, saj se je upal na Božjo pot s samimi ženskami. Za korajžo pa je šel zraven mežnar g. Miha Gucič in g. Jože Škerlj.
Romanje smo začeli ob sedmih zjutraj pri Lipci na Taboru. Več kot tridestet se nas je posedlo na avtobus. Vodič in obenem duhovni vodja Jožef nam je predstavil romarsko pot proti Prekmurju. Začeli smo z blagoslovom in molitvijo rožnega venca, tako da nam je vožnja hitro minila. 
Na Ptujski Gori, v baziliki Marije zavetnice so nas sprejeli Frančiškovi bratje minoriti, ki že od leta 1937 skrbijo za to romarsko svetišče. Marijino svetišče so predniki sezidali pred 600 leti. Ni veliko božjepotnih cerkva v Evropi, v katerih bi Marija tako široko razprostirala svoj milostni plašč, obenem pa kraljevala v tako veličastnem svetišču, da ga mnogi upravičeno imenujejo visoka pesem gotike ... ( iz zgibanke).
Po maši smo se odpeljali v Veržej, kjer je služboval osem let naš župnik Jožef Krnc, preden je prišel v Cerknico.
Tam kjer se Mura vsako jutro prebuja s svojimi bučnimi valovi, tam, kjer sta si svoje domovanje poiskali bela štorklja in siva čaplja, kjer na širnih travniških poljanah letajo metulji od cveta do cveta, tam med majhnimi vasicami, stoji občina Veržej.  (iz zgibanke)
V Marijanišču so nas presenetili z dobrim kosilom ...
 V zgradbi je lepa Marijina kapela, kjer nam je Jožef pripovedoval o delu salezijancev v Veržeju.
Predstavil nam je g. Petra Pučnika, ki zdaj službuje tam. G. Peter Pučnik nam je opisoval tudi zgodovino v Veržeju, katere del sta tudi zaslužna brata Krnc, Jožef kot župnik, magister in direktor Zavoda Marianum Veržej in Janez, profesor, etnolog, teolog in izjemen menedžer. S pomočjo sotrudnikov je bilo veliko narejenih obnov in novosti ...Duo Center in  Eko muzej, zemljanke (prenočišča), obnovljena cerkev sv. Mihaela Nadangela, Marijina kapelica, Obnova Marijanišča ...
Obnove se še nadaljujejo. Vsa dogajanja lahko vidimo na veržejski spletni strani ...
 
Od tu naprej, že nazaj grede nas je pot vodila v svetišče sv. Janeza Boska v Mariboru, ki je svoja vrata odprlo 15. novembra Gospodovega leta 2015.
G. Gašper M. Otrin, salezijanec in sobrat Grega Valič sta opisala njihovo delo v centru in župniji.
Ob kavi in kapljici rujnega smo malo poklepetali ...
 
Avtobus in šofer pa sta bila že obrnjena proti domu ..
Hvaležni smo župniku za to romanje in Bog naj mu ohrani te navade ... Me pa obljubimo, da bomo zvesto čistile župnišče in cerkev ...
 
Tekst in foto: Klara Žnidaršič