Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Združenje Marije Pomočnice..

24.10.2019

Združenje Marije Pomočnice

 

Cerknica

 

V Cerknici smo 24. oktobra dobili listino o ustanovitvi krajevnega Združenja Marije Pomočnice.

Prinesel jo je gospod inšpektor Marko Košnik, ki je za nas maševal in nam jo med mašo izročil.

Navzočih je bilo 28 kandidatov za Združenje in še nekaj drugih vernikov in pa sobratje naše salezijanske skupnosti.

Ko nam je spregovoril o listini, ki je prišla iz Turina, je predstojnik to povezal z misijonskimi odpravami, ki vsako leto že sto petdeset let odhajajo iz Turina v misijone. Med letošnjimi misijonarji so tudi Vietnamci, duhovni sinovi božjega služabnika Andreja Majcna. Podelil nam je še izkušnjo iz Črne Gore, iz Podgorice, kjer edina katoliška skupnost deluje v don Boskovem duhu, ki neverjetno združuje v sebi različne narode in vere, da živijo v edinosti.

Nas pa je potem povabil k molitvi rožnega venca za misijonarje.

Po maši smo si ogledali listino in se pripravili na obljubo, ki jo bomo izrekli 8. decembra.

Janez Žerovnik