Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Zahvalna maša in piknik na Uskovnici

Uskovnica
02.10.2022

Zahvalna maša in piknik na Uskovnici

V nedeljo 2.10.2022 je na Uskovnici potekalo veselo druženje prostovoljcev, ki so pomagali pri prenovi salezijanske koče, njihovih družinskih članov in Salezijancev. Druženje se je začelo z zahvalno mašo, ki jo je daroval salezijanski inšpektor Marko Košnik in nadaljevalo s piknikom ob dobri hrani in veselem razpoloženju. V vseh treh letih je bilo na Uskovnici opravljenih 135 delovnih dni oziroma več kot 7800 ur prostovoljnega dela. Dela je opravljalo 140 prostovoljcev.

Zahvala
Največja zahvala, da se je obnova »Uskovnice« začela in poteka po planu, za gradbene
načrte, organizacijo in izvedbo, gre dvema požrtvovalnima, neutrudnima in vztrajnima
človekoma,
Janezu Krncu in Tonetu Cvetku.
Seveda brez 140 prostovoljcev, ki dobrovoljno priskočite na pomoč, tudi ne bi šlo, posebno
tistih, ki ste se delovnih akcij udeležili večkrat.
Hvala vsem prostovoljcem, ki ste vložili svoje delo in čas v obnavljanje koče in vsem, ki ste
finančno, materialno, s prevozi ali z molitvijo podprli projekt obnove koče na Uskovnici.
Hvala Bogu za varstvo in blagoslov pri delu, za prijateljske vezi, ki se z delom utrjujejo, za
čut pripadnosti skupnosti, za odgovornost do naslednjih generacij, za veselje, ki ga
doživljamo ob delu, za vse in vsakogar, s katerim nas bogatiš in povezuješ pri delu za dobro
nas vseh.

foto: Blaž Žnidaršič