Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Z deli začeli tudi na Zelški cerkvi sv. Volbenka ...

Zelše
13.05.2017

G. župnik Jožef Krnc in gospodarski svet se bo v ponedeljek sestal, da se dogovorijo in naredijo plan o delovnih akcijah in obnovah naših cerkvenih objektov v župniji v letu 2017. 

 

Sestanek gospodarskega sveta
15. 5. 2017:
Za letos je predvidena sanacija celotne fasade zunaj in znotraj zelške cerkve. Predviden strošek znaša 17.666 €.

http://cerknica.donbosko.si/6-velikonocna-0