Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Uskovnica - sedma delovna akcija

Uskovnica
12.09.2020
7. uskovniška delovna akcija: 11. in 12.9.2020
Po enomesečnem predahu, se dela na Uskovnici spet nadaljujejo.
Nekaj pridnih prostovoljcev je pretekli vikend začelo prenavljati osrednji prostor v koči,
jedilnico. Najprej so razdrli postelje v veliki spalnici – kasarni, kamor so preselili mize in
ostalo pohištvo iz jedilnice. Tako je kasarna postala začasna jedilnica. Nato so v jedilnici
odstranili lesene obloge po stenah in tleh, zamenjali tri okna, poglobili tla in položili podložni
beton. Odpadni les iz jedilnice so razrezali in pospravili v skladovnice. V gradbeni lopi pod
hišo so naredili lesen pod ter vanjo pospravili gradbeni material, deske in orodje.
Hvala vsem udeležencem – prostovoljcem sedme uskovniške delovne akcije za delo, čas in
dobro voljo, ki je tudi tokrat ni manjkalo, Lovru za dovoz peska in seveda Bogu za varstvo,
saj je akcija minila brez poškodb.