Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Uskovnica, pomlad 2020

Koča na Uskovnici
08.05.2020
Uskovnica je po odprtju zaprtih občinskih meja zaradi koronavirusa spet oživela.
Nova kuhinja je dobila svojo obliko: sezidane so stene, montiran knauf strop,
napeljana elektrika in voda. Sedaj se polaga ploščice v kuhinji in popravlja sobe.
Podrli so še stranišče, poglobili tla v hodniku in položili podložni beton. Največje delo
pa je bilo opravljeno zunaj. Narejena sta nov vodovod, kanalizacija in infrastrukturna
povezava med hišo in kapelo.
Vsa dela v tem času so opravili Cerkničani in Salezijanci iz Rakovnika s sorodniki ter
domačin bagerist, ki je naredil izkope za kanalizacijo.
Neda Cvetko
5. USKOVNIŠKA AKCIJA od 25. – 27. 6. 2020 in 29. – 30. 6. 2020
V petih dneh dela na Uskovnici se je zvrstilo 27 različnih prostovoljcev. Sezidali so nov WC in hodnik,
razpeljali električne kable po sobah, naredili predelne stene v sobah, prestavili uto ob hiši na plato
pod hišo. Uto so morali odstraniti od hiše zaradi inšpektorjeve zahteve. Nadaljuje se polaganje ploščic
v kuhinji.
Foto in besedilo: N.C.