Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Uskovnica ...

Koča na Uskovnici
29.09.2020
https://donbosko.si/uskovniski-krizi/

Uskovnica; 26. in 29.9.2020
- tlaki v jedilnici
V krajši torkovi delovni akciji smo v jedilnici zalili tlake. Pred tem smo naredili hidro in
termo izolacijo.
Letos bi bilo nujno skopati in narediti drenažo še v »kasarni«, da ne bo voda prodirala v hišo.