Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Pri sv. Juriju v župniji Sveti Vid

Cajnarje
14.11.2017

Pohodniki smo se v torek zvečer odpeljali v Cajnarje. Pri vaški gostilni smo pustili avtomobile in odšli peš k podružnični cerkvi sv. Jurija.

Lepo nam je opisala zgodovino cerkve domačinka Barbara Lah. Barbaro sedaj poznamo tudi v Cerknici kot katehistinjo. Predstavila nam je Simona, ki v tej cerkvi skrbi za zvonenje.

PODRUŽNICA SVETI JURIJ IZ ŽUPNIJE SVETI VID NAD CERKNICO

V župniji Sveti Vid nad Cerknico je cerkvica svetega Jurija ena izmed štirih podružnic, ki s 660m nadmorske višine leži na hribu Gora nad vasjo Cajnarje. Po ljudski legendi je bilo včasih na tem hribu ajdovsko naselje oziroma naselje, ker naj bi živeli velikani ajdi. So pa zgodovinski dokazi o obstoju naselij še iz antičnih časov in zaradi tega je to območje arheološko najdišče.

Cerkev svetega Jurija je bila sezidana verjetno v 17. stoletju, nekateri pisni viri pa cerkev omenjajo že leta 1581. Pri tej podružnici so včasih potekali vsakoletni sejmi, na katere so pregnali preko 100 volov. Ker pa je vsako leto prišlo na sejmu do pretepa in do vsaj enega uboja, so sejem opustili. So pa bili upravitelji cerkve v 19. stoletju zelo premožni, saj so imeli v lasti veliko posestev ter v reji 17 volov. Njihova premožnost se je kazala v izgradnji pokopališča leta 1887 ter z obnove cerkve, ki se je začela 4 leta kasneje in je trajala do leta 1893. Popravili so zunanjost cerkve in prenovili glavni oltar, na katerem se trenutno bohoti mogočna slika svetega Jurija z zmajem, je pa možno sliko tudi odstraniti, saj se za njo nahaja tudi kip istega svetnika.

Cerkev svetega Jurija je postala leta 1864 podružnica novo nastale župnije Sveti Vid nad Cerknico.

V času prve svetovne vojne so morali v vojne namene oddati vse tri zvonove. Eden izmed zvonov je bil iz 17. stoletja. Po vojni je cerkev dobila le dva zvonova, ki še danes zvonita prebivalcem po celotni Cajnarski dolini. Druga svetovna vojna ni povzročila materialne škode, je pa za to poskrbela narava, saj je leta 1945 zvonik zaradi udara strele pogorel. Na novo so zvonik zgradili šele v času župnika Kazimirja Nastrana. Ob prihodu župnika Jožefa Tominca se je redni verouk pri svetem Juriju ukinil in za vse nadaljeval pri farni cerkvi. Cerkev je celotno obdobje doživljala mala popravila, zadnje veliko pa je bilo več kot potrebno. V času župnika Braneta Zadnika so cerkev zaradi razširjevanja zvezali z drogovi, napeljali pa so tudi elektriko, restavrirali stranske oltarje, prebarvali cerkev, v celoti prebelili…

Danes je podružnica svetega Jurija v župniji Sveti Vid največja podružnica po številu prebivalstva, njena cerkev pa je 2. največja podružnična cerkev v župniji – večja od nje je le sosednja cerkev svetega Jakoba nad Štrukljevo vasjo.

Barbara Lah