Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Cerkev sv. Volbenka v Zelšah vabila romarje ...

Zelše
04.09.2016

Milostna podoba Marije Pomočnice z Rakovnika bo odslej krasila romarsko cerkev v Zelšah.

Foto: K. Ž.

V nedeljo 4.septembra 2016 je bila cerkev sv. Volbenka na »Rožnem hribčku« v Zelšah zopet obsijana s soncem. Po besedah domačinke na angelsko nedeljo vedno sije, morda je v tridesetih letih deževalo le enkrat ali dvakrat, in taki so bili tudi obrazi ljudi, ki so poromali k žegnanjski maši. Cerkev je preplavila mogočna pesem mešanega zbora, župnik Jožef Krnc pa je že ob začetku blagoslovil sliko milostnega kipa Marije Pomočnice z Rakovnika (omenjeni kip je ob 200-letnici rojstva Janeza Bosca dobil novo – prvotno podobo), delo fotografa Jožeta Žnidaršiča. In ravno to dopoldne je papež Frančišek na Trgu sv. Petra v Rimu blaženo mater Terezijo iz Kalkute, ki je med drugim dejala, da »ne gre za to, koliko darujemo, ampak koliko ljubezni je v našem darovanju«, razglasil za svetnico. Tudi Božja beseda in pridiga sta izzveneli v tem duhu. Bog naj bi bil v življenju vsakega človeka postavljen pred vse, podobno kot je mati Terezija živela besede: »Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.«

Ob koncu je zadonela Marija skoz življenje, vsak je prejel spominsko podobico milostnega kipa, nato pa je sledil klepet ob dobrotah zelških gospodinj.

Še posebej so glave staknili moški, da so po moško pomodrovali, kaj in kako v prihodnje. Lani je cerkvica ob žegnanju dobila Bergantovo sliko sv. Volbenka z bolnikom, nato na stranskih oltarjih zlat kip angela in kip Mojzesa ter kopiji slik sv. Jožefa in Janeza in Pavla, z mečem v rokah, letos podobo Marije Pomočnice z Rakovnika, maja so vaščani na pobudo župnika Krnca izvedli akcijo kopanja drenaže in urejanja okolice, načrti pa gredo v smeri nadaljevanja obnove, da bi svetišče s pomočjo arhitekta dobilo celovito podobo.

 

Zelše se v listinah prvič omenjajo leta 1285, ko sta brata Oton in Herbord iz Pudoba od grofa Valterja Strmškega v tej vasi v fevd dobila kmetijo. Cerkev sv. Volbenka je v Valvasorjevih časih okrog leta 1680 postavil cerkniški župnik in opat Gregor Črvič, imenovan tudi Škof. Prvotno ni imela zvonika, ampak le zvončnico. 2. septembra 1708 jo je posvetil stiški opat Anton.

Valvasor je o njej pripovedoval: »Cerkvi sv. Volbenka v Zelšah, ki so jo šele pred kakimi devetimi leti sezidali, pripisujejo razne čudeže, da v njej slepci spregledujejo, hromi ozdravIjajo itd. O tej cerkvi bi se dalo veliko napisati, zakaj odkar jo je dal sezidati sedanji župnik, se tam baje veliko čudežev dogaja. Cerkniški župnik, gospod Gregorij Cervič, je često pomagal ljudem v najrazličnejših boleznih in težavah ter jih ozdravil. Zato prihaja semkaj neverjetno veliko preprostih ljudi ne le iz Kranjske, temveč tudi iz sosednjih dežel, iz Furlanije, Koroške, Štajerske, Hrvaške in od drugod. Pripovedujejo toliko čudežnih reči in v toliko različnih inačicah, da človek ne ve, kaj naj verjame in česa ne. Ta govori tako, drugi drugače (pro & contra), pa so zategadelj že poslali semkaj neke komisarje in spravili stvar že večkrat do samega papeža v Rim in do apostolskega nuncija, vendar doslej še niso nič določenega sklenili. Medtem pa kar naprej prihajajo vsak dan nadvse številne množice tujega ljudstva; to sem sam večkrat z začudenjem videl.«

Njen tloris, kratka ladja in trikonhalni sklep, ki daje cerkvi obliko deteljice, je edinstven na Slovenskem. Zvo­nik je bil prizidan v 18. stoletju, leta 1732. Od druge svetovne vojne dalje  je bil zvonik brez strehe, v cerkvi razsulo, popravili so ju okrog leta 1970, zvonik je dočakal novo obnovo še leta 2012.

S prizadevnostjo župnika Krnca in mnogih Zelšanov za cerkvico na hribčku prihajajo prijazni časi.

Anita Leskovec

http://cerknica.donbosko.si/sv-volbenka-skofa-v-zelsah