Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Martinjak - križev pot v cerkvi sv. Vida

Martinjak
08.03.2016

V Martinjaku, v podružnični cerkvi sv. Vida, smo se v torek 8. marca zvečer zbrali cerkniški farani na pobožnosti križevega pota. Na povabilo gospe Jožice Urbas, krasilke in skrbnice cerkve sv. Vida, se je zbralo veliko vernikov. Nekaj pohodnikov je kljub slabemu vremenu prišlo peš iz Cerknice in Jezera. Križev pot je vodila gospodična Polona Otoničar. Pela sta mešana pevska zbora iz Cerknice in Grahovega pod vodstvom gospe Anke Švigelj in g. Mateja Mestka.

G. župnik Jožef nam je na koncu na kratko predstavil vsa obnovitvena dela, ki so se vršila na tej cerkvi v preteklem letu. Pod vodstvom ključarja g. Slavka Premrova so krajani lepo uredili notranjost in zunanjost cerkve. Tudi lično izdelani okviri križevega pota so delo ključarja Slavka.

Skratka - iz skoraj zapuščenega objekta je zrasla prekrasna cerkvica, kamor se ponosni vaščani iz Martinjaka zatekajo v vedno večjem številu. Kjer farani stopijo skupaj, lahko zraste nekaj lepega!

Gospe Jožici Urbas pa smo hvaležni, da nas je na koncu ogrela z domačim pecivom in čajem.

K.Ž.