Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

"Dobri pastir"

Cerknica
06.07.2020

Risba na panoju: Dobri pastir

Slovenski slikar Lojze Perko, ki si je leta 1968 v nekdanji mežnariji pri cerkvi

svetega Lovrenca v Dolenji vasi uredil slikarski atelje, je bil družinski prijatelj Lampetovih.

Na dan nove maše, dve uri pred pričetkom, gospoda Metoda Lampeta, je na rjuho z ogljem narisal risbo Dobrega pastirja, ki pa jo je kasneje fiksiral, da se je risba ohranila vse do danes.

G. Metod pripoveduje o čudovitem slavospevu slovenskim materam, s katerim je g. Lojze Perko nagovoril novomašnika in vse prisotne goste pri slovesnem kosilu po novi maši.

Marja Lončar