Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Srečanje starejših, onemoglih in invalidov cerkniške župnije

Cerknica
25.10.2015

MAŠA STAREJŠIH, BOLNIH IN INVALIDOV

Že tradicionalno je Župnijska Karitas Cerknica v oktobru organizirala mašo za starejše, bolne in invalide. V nedeljo, 25. oktobra smo se župljani zbrali skupaj z povabljenimi v farni cerkvi pri deseti maši. Lepo je bilo videti kako so naši starejši ob spremstvu mlajših sorodnikov počasi, a sigurno stopali proti glavnemu vhodu v cerkev. Ob srečanju z vrstniki so se pred vhodom veselo in prisrčno  pozdravljali. Nasmejanih  in vedrih, zgubanih obrazov so vstopali v božji hram. Mašo je daroval cerkniški župnik Go. Jožef Krnc. Naj povzamem nekaj misli:

Z vzpostavitvijo toplega medčloveškega odnosa bogatimo drug drugega, lažje prenašamo bolezen, strahove, osamljenost, težave  in si izmenjujemo življenjske izkušnje. Prav temu je bilo namenjeno skupno srečanje vseh generacij v cerkvi ob božji navzočnosti.

Zahvaljujemo se vam, naši dragi starejši, bolni in invalidni župljani za vašo molitev in darovanje trpljenja za potrebe naše župnije in cerkve.

Ste vzorniki nas mlajših, ste temelj našega občestva v cerkvi in v naših domovih. Vam gre zahvala, da smo tu in da smo vaši, da nadaljujemo, to kar ste nam dali vi in vi prejeli od vaših prednikov – veseli smo, da jih imamo v svoji sredi.

Po pozdravu miru smo prostovoljke vsem starejšim podarile rdeč nagelj v znak zahvale in spoštovanja. Po slovesni maši smo povabili naše goste v dvorano salezijanskega mladinskega centra na druženje. V slovesno okrašen prostor so povabljenci prihajali ob poskočnih taktih harmonike, katero je raztegnil  Kruno.

Že pred mašo smo se prostovoljke ŽK zbrale v kuhinji župnišča, da smo naredile obložene kruhke,  pripravile slovesno pogrnjene mize, ki so se šibile od pripravljenih dobrot. Nazdravili smo ob domačih ljudskih pesmih, ki so jih povabljenci peli skupaj z godcem. Prijetno je bilo gledati zgubane, vesele in nasmejane obraze kako so klepetali s svojimi prijatelji iz mladosti.

Kar prehitro je prišel čas slovesa in si s objemom in s stiskom rok zaželeli vsega dobrega, predvsem zdravja ….   in si zaželeli  srečanja naslednje leto.

Tekst zapisala:

 tajnica Župnijske Karitas Cerknica

            Tatjana Lužar

Foto: Blaž Žnidaršič