Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Pri sv. Roku na Kamni gorici bilo je živo ...

Cerknica - Kamna gorica
14.08.2016
Cerkev svetega Roka na Kamni gorici je bila zgrajena leta 1476. Cerkev so zaradi zaporednih epidemij kuge povečali v drugi polovici 17. stoletja in ob njej uredili pokopališče. V glavnem oltarju je ohranjena slika svetega Boštjana in svetega Roka z Materjo Božjo, ki je delo baročnega slikarja Antona Cebeja iz leta 1763. V preteklosti je bila cerkev svetega Roka pomembna romarska točka, ob njej pa je bil znamenit živinski sejem z >> ringelšpilom<< in spremljevalnim dogajanjem.
Sveti Rok - prosi za nas!
 
Žpk Jožef Krnc
 
Foto: Jože Žnidaršič
 
Nadškof Stanislav Zore je blagoslovil streho cerkve svetega Roka »V nedeljo, dne 20. avgusta t. l. smo imeli pa mi otroci Marijinega vrtca svoj tabor. To nas je bilo! Nad tisoč! Prišli so iz bližnjih Begunj, Rakeka, Unca, Grahovega in daljnih Blok, največ pa nas je bilo iz Cerknice. Zbirali smo se pred zgodovinsko lipo na glavnem cerkniškem trgu. Kako lepo je bilo videti na okrašenih vozovih prispele številne bratce in sestrice! Odkorakali smo v župno cerkev Matere božje, kjer so nam blagoslovili praporčke. Po petih litanijah, pri katerih je bilo slišati skoraj samo otroške glasove, se je razvila dolga procesija k bližnji podružnični cerkvi sv. Roka, ki je precej velika, a je bila takrat premajhna. Odrasli, ki jih je bilo tudi veliko, so morali ostati kar zunaj na prostem.«  Tako je novembra leta 1933 mladi Marijan pred odhodom v škofijsko gimnazijo pisal uredniku mladinskega časopisa Angelček.
Tudi 14. avgusta 2016 je bila cerkev svetega Roka, v 15. stoletju prvotno kapelica, ob njej pokopališče in ob ponovnem razmahu kuge povečano božje svetišče, praznično obsijana. Na žegnanjsko nedeljo se je pred cerkvijo zbralo številno občestvo. Mogočno je zadonela pesem Najvišji, vsemogočni Bog!, saj sta si poleg naših treh domačih duhovnikov čas za praznik, že drugo leto zapored, vzela tudi ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore in salezijanski predstojnik v Sloveniji mag. Janez Potočnik. Nadškof je lanskega avgusta v župnijski cerkvi Marijinega rojstva blagoslovil obnovitvena dela na tabernaklju in strehi, letos pa je  blagoslov namenil novi strehi cerkve svetega Roka. Gospod župnik Jožef Krnc je pozdravil navzoče in se zahvalil vsem, ki so z veliko truda pripomogli k novi strehi, še posebej Občini Cerknica, te nedeljske slovesnosti se je udeležil tudi župan Marko Rupar, ki je prispevala dobrih 5000 evrov.
V naročju božjega hrama, kjer so za praznično vzdušje poskrbele narodne noše,  je gospod nadškof daroval sveto mašo, liturgijo so pod vodstvom Tadeja bogatili pevci, mnogi so vigiliji sledili na zunanjem prostoru, znotraj urejenega obzidja.
Gospod nadškof se je v pridigi pred praznikom Marijinega vnebovzetja navezal na zgled svetega Roka, ki je ustavil svojo pot v Rim in začel streči kužnim bolnikom ter se pri tem še sam okužil, na godovnika, svetega Maksimiljana Kolbeta, ki je šel v smrt namesto njemu neznanega moža, ter na božjo besedo avtorja pisma Hebrejcem: »Prišel sem, da ogenj vržem na zemljo in kako želim, da bi se že vnel!.« Nadškof je dejal, da je Jezus na zemljo prinesel razdor, meč ločitve, ki mora zarezati v srce, da ločuje kaj je dobro in kaj zlo, kaj božje in kaj peklensko. Zelo nazorna je bila tudi njegova beseda, ko se je navezal na streho, saj moramo tudi župljani delovati kot strešniki. Vsak zase drugačen, poseben, a tesno povezan z drugimi, pomemben, da streha deluje kot celota, da svetišče postane dom, ki ponuja varnost.

Ob zaključku svete maše je gospod Krnc pohvalil delo Župnijskega pastoralnega sveta, Župnijskega gospodarskega sveta, mnogih sodelujočih ter ključarjev, ki so se jim 3. avgusta pridružili še trije (Jože Malc v cerkvi svetega Roka, Marko Opeka v cerkvi svetega Lovrenca v Dolenji vasi ter Miha Gucič v župnijski cerkvi) in bodo obljubo za dobo petih let izrekli septembra, ob prazniku Marijinega rojstva, nato pa je gospod nadškof podelil nadškofijsko priznanje trem izbranim farankam. Gospe Klari Žnidaršič za skrbno urejanje župnijskih spletnih strani, gospe Jožici Mramor za karitativno dejavnost in skrbno pomoč v župniji, še posebej v podružnični cerkvi svetega Janeza, ter gospe Alojziji Škerlj, ki že dolga leta skrbi za čiste in zlikane prte in prtičke v župnijski cerkvi.

Finančno streha še ni dokončno pokrita, a morda je ob besedi nadškofa še kdo sprejel odločitev, da postane »boter« kakemu novemu opečnatemu strešniku, in po slovesni maši še z večjim veseljem, s spominsko podobico cerkve svetega Roka v rokah, zaustavil svoj korak, ter ob bogati strežbi, za kar so poskrbele številne okoliške gospodinje, veliko pa so svojim delom k vsemu pripomogli tudi gasilci, druženje sklenil s prijetnim klepetom.

Nadškof Stanislav Zore je v stolnici na slovesnosti ob škofovskem posvečenju dejal: »Veselite se v Gospodu in vašega veselja vam ne bo nihče vzel!« Te besede izžareva tudi v svojem delovanju, tudi to nedeljo ni bilo drugače, zato jih bo vsakdo lahko v sebi nosil do naslednjega srečanja z njim. Anita

 

http://notranjskoprimorske.si/2016/08/nadskof-zore-blagoslovil-cerkvi-v-cerknici-inbegunjah/#!