Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Na Jezeru, v cerkvi Sv. Petra ...

Dolenje Jezero
14.03.2017

 

Na Jezeru v cerkvi Sv. Petra se je zbralo veliko ljudi. Križev pot je pripravil g. Matej Mestek v sodelovanju vaščank, ga. Mirande Cvetko, ga. Erike Mulc in kaplana g. Janeza. Molili smo križev pot za duhovnike z namenom, da bi z njim izprosili Cerkvi svetih duhovnikov in bogat blagoslov njihovemu delovanju.

1. postaja

JEZUSA OBSODIJO NA SMRT

Nebeški Oče! Glej svojega ljubljenega Sina, ki je zaradi naših grehov obsojen na sramotno smrt na križu. Usmili se nas!

Božji zveličar! Iz ljubezni, s katero si molče sprejel sramotno obsodbo, blagoslovi duhovnike, ki s Teboj delijo preganjanja zaradi vere. Daj jim moči in poguma za trpljenje in jih reši iz vseh stisk, če je to v Tvojo večno slavo.

Bog Sveti Duh! Duh svetega molka! Zaradi poguma, s katerim je Jezus pri tej postaji molčal, daj duhovnikom duha notranje zbranosti in molčečnosti, da boš mogel neovirano delovati v njihovih dušah.

Marija, dobra Mati duhovnikov, izprosi nam mnogo dobrih, gorečih duhovnikov. Izprosi nam mnogo svetih duhovnikov! Amen.

Usmili se nas, gospod! Usmili se nas.

 

2. postaja

JEZUS VZAME KRIŽ NA SVOJE RAME

Nebeški Oče! Poglej svojega ljubljenega Sina, ki zaradi naših grehov z razprostrtimi rokami objema križ. Usmili se vseh duhovnikov, ki jih bremeni križ težkih odgovornosti.

Božji zveličar! Zaradi Tvoje neskončne ljubezni, s katero si vzel nase težki križ, daj vsem duhovnikom svoj blagoslov in milost, da bodo vse notranje in zunanje križe pogumno in vdano nosili.

Bog Sveti Duh! Duh notranje moči! Zaradi ljubezni, s katero je Jezus objemal križ na tej postaji, daj vsem duhovnikom veliko ljubezen do križa, ljubezen do trpljenja, da bo tako njihovo delo prepojeno z Božjo milostjo.

Marija , dobra mati duhovnikov!  Izprosi nam mnogo dobrih, gorečih duhovnikov. Izprosi nam mnogo svetih duhovnikov! Amen.

Usmili se nas, gospod. Usmili se nas.

 

3. postaja

JEZUS PADE PRVIČ POD KRIŽEM

Nebeški Oče! Glej Svojega ljubljenega Sina, ko se je prvič zgrudil pod težo križa! Usmili se vseh duhovnikov, ki so kot novomašniki sprejeli svojo službo, da ne bodo zaradi težav v svojem apostolskem življenju postali malodušni.

Božji Zveličar! Zaradi svojega prvega, tako bolečega padca pod križem, blagoslovi delovanje duhovnikov in katehetov, katerim so zaupani naši mladi.

Bog Sveti Duh! Duh goreče ljubezni! Poživi njihovo gorečnost in ljubezen do neumrljivih duš, še posebno otroških. Daj jim potrpežljivosti!

Marija, dobra Mati duhovnikov! Izprosi nam mnogo duhovniških poklicev. Podari nam dobre, goreče duhovnike. Izprosi nam mnogo svetih duhovnikov! Amen.

Usmili se nas, gospod! Usmili se nas.

 

4. postaja

JEZUS SREČA SVOJO ŽALOSTNO MATER

Nebeški Oče! Glej od bridkega trpljenja krvaveči Srci, ki ju tako iskreno ljubiš! Usmili se duhovnikov, ki trpijo zaradi preganjanja in obrekovanja. Usmili se svetega očeta, kardinalov, nadškofov, škofov, in vseh duhovnikov!

Božji Zveličar! Zaradi ljubezni, s katero si srečal svojo ljubljeno Mater, daj pozabljenim duhovnikom tolažbo in moč, da bodo vztrajali v svojem dušnem trpljenju.

Bog Sveti Duh! Duh pravičnosti! Pomagaj vsem zaničevanim, zasramovanim, preganjanim in obrekovanim duhovnikom. Ozdravi, kar je zlobnost ranila!

Marija, dobra Mati duhovnikov! Izprosi nam veliko dobrih gorečih duhovnikov. Izprosi nam mnogo svetih duhovnikov! Amen.

Usmili se nas, gospod! Usmili se nas.

 

5. postaja

SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU NOSITI KRIŽ

Nebeški Oče! Glej svojega ljubljenega Sina, tako oslabljenega in brez moči! Morali so prisiliti Simona iz Cirene, da mu je pomagal nositi težki križ. Usmili se svetega očeta, ki nosi breme odgovornosti za vse krščanstvo.

Božji Zveličar! Zaradi ljubezni, s katero si poplačal Simonu, da ti je pomagal nositi križ, blagoslovi svetega očeta in ga podpiraj!

Bog Sveti Duh! Duh modrosti! Po Kristusovem namestniku vodi katoliško Cerkev, da bo mogla služiti vsem narodom!

Marija, dobra Mati Duhovnikov! Izprosi nam mnogo dobrih in gorečih duhovnikov. Izprosi nam svetih duhovnikov! Amen.

Usmili se nas, gospod! Usmili se nas.

 

6. postaja

VERONIKA PODA JEZUSU POTNI PRT

​Nebeški Oče! Glej od krvi, ran in udarcev zmaličeno obličje svojega ljubljenega Sina! Usmili se duhovnikov, ki so zaradi težkih zablod svojega srca iztrgali Tvojo podobo, posvečujočo milost.

Božji Zveličar! Zaradi ljubezni, s katero si tako bogato poplačal ljubečo Veronikino uslugo, se usmili mlačnih duhovnikov in vseh tistih, ki so v veliki nevarnosti, da bi zapustili svoj vzvišeni poklic.

Bog Sveti Duh! Duh luči Razsvetliduhovnike, ki so zašli, da bodo s kesanjem in pokoro zopet našli pravo pot!

Marija, dobra Mati duhovnikov! Izprosi tem duhovnikom milost spreobrnjenja in pokore. Izprosi nam mnogo svetih duhovnikov! Amen.

Usmili se nas, gospod! Usmili se nas.

 

7. postaja

JEZUS PADE DRUGIČ POD KRŽEM

​Nebeški Oče! Glej svojega ljubljenega Sina, kako se je drugič zrušil pod bremenom križa. Usmili se vseh duhovnikov, ki se borijo z malodušjem in obupanostjo!

Božji Zveličar!