Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Ponovitev nove maše br. Luka Modica v cerkvi Marijinega rojstva na Taboru

Cerkev Marijinega rojstva v Cerknici
10.09.2017

V nedeljo, 10. septembra smo v naši župniji, v cerkvi Marijinega rojstva praznovali žegnanje. V ta namen smo imeli v petek, 8. septembra celodnevno češčenje.

 

"Danes pa velja še prav posebna zahvala novomašniku, bratu Luku Modicu, ki je prišel med nas s svojo duhovno svežino, optimizmom in dobro voljo. Slovenska Cerkev resnično potrebuje takih mladih moči, zato obljubljamo molitveno podporo in tudi molitev za nove duhovniške in redovniške poklice …"

 

žpk Jožef Krnc

 

 

Ob koncu slovesne maše so nas gospodinje postregle s kavo in pecivom. Ministranti so vsem razdelili podobice, na kateri je upodobljena oltarna slika, ki predstavlja Marijino rojstvo.

 

Na podobici zadaj piše:

ŽUPNIJSKA CERKEV MARIJINEGA ROJSTVA V CERKNICI - OLTARNA SLIKA

Rojak, častni kanonik msgr. J. Kebe v knjigi "Cerkniško jezero in ljudje ob njem poroča:

"Leta 1864 je na žegnanje, 8. septembra, cerkniški dekan Frančišek Anžlovar blagoslovil nov glavni oltar v župnijski cerkvi, ki je posvečen rojstvu Device Marije.

Poročevalec je v Zgodnji danici ugotovil, da se je ob tej priliki zbralo več kot dva tisoč ljudi. Procesija se je razvila od župnišča.

Cerkniška in begunjska dekleta so na dekanovo povabilo zbrala 163 goldinarjev za nov mojstrsko izdelan velum in za novopozlačeni kroni, s katerima so med blagoslovom okronali kip Božje Matere Marije in Jezusa.

Pri vsej slovesnosti so poleg dekana sodelovali še župnik in kaplan z Blok, duhovniki iz Grahovega, Planine in Unca ter oba cerkniška kaplana."

Ob žegnanju, v letu Gospodovem  2017, ko Marijinem varstvu izročamo začetke obnove njenega svetišča, je ponovitev nove maše obhajal br. Luka Modic iz bloške župnije.

 

Moja duša poveličuje gospoda,
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle,
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni,
njegovo ime je sveto. (prim. Lk 1, 46-55)

http://cerknica.donbosko.si/zgodovina