Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Pohodniki obiskali cerkev sv. Petra na Studencu

Studenec na Blokah
24.10.2017

Bloke danes obsegajo dve fari, ki imata skupaj štirinajst cerkva. Ena farna cerkev je sv. Mihael pri Fari na Blokah z desetimi podružničnimi cerkvami, druga pa sv. Trojica z dvema podružnicama.

SV. PETER NA STUDENCU  - podružnica župnije Nova vas/Blokah

Prvotno je bila cerkev posvečena sv. Justinu in je stala pod glavno cesto ob vodnjaku. To staro cerkev je omenjal Janez V. Valvasor. Sedanja cerkev je bila zgrajena po letu 1700. Župnik Jakob Okoren je o njej leta 1811 zapisal takole: »Kmalu bo stara 100 let.«

Zaradi kora, ki ni bil prizidan kot pri večini bloških cerkva, ima tako mogočno pročelje. Stavba je v celoti zgrajena v baročnem slogu.

Glavni oltar je kamnit in je posvečen zavetniku cerkve. Na vrhu oltarja je kamnit kip, ki je po pričevanju posvečen sv. Justinu. Na oltarju so še kipi sv. Kozme in sv. Damjana, Žalostne Matere Božje in sv. Janeza Evangelista. Glavni oltar naj bi bil po besedah župnika Jakoba Širaja pripeljan iz Menišije, iz gradu Loško pri Cerknici, ki je bil v lasti menihov iz Bistre. Stranska oltarja sta lesena in posvečena Žalostni Materi Božji in trem mučenkam: sv. Luciji, sv. Agati in sv. Apoloniji. Na stropu nad ladjo je podoba svete Trojice. Prižnica je okrašena s kipi Jezusa Dobrega pastirja in cerkvenih očetov sv. Ambroža, Avguština, Gregorja velikega in Hieronima. Cerkev ima tudi kor in zakristijo. Bila je temeljito prenovljena, saj je bila zaradi gnitja nagnjena že kar močno v stran. Tesarji so ji naredili novo, baročnejšo podobo, podobno kakšni čebuli.

vir: splet

Od tu prihaja, zdaj naš faran Lužar Franci, ki nam je na kratko opisal življenje na vasi pred petdesetimi leti ... Kot otroci so se veliko igrali pri cerkvi in tudi v njej.

Maše so bile tu parkrat na leto. Otroci so vedno prišli zraven pri urejanju cerkve, še posebej pred žegnanjem. Za žegnanje se je včasih zbralo zelo veliko ljudi,

Tudi zdajšni vaščani zelo lepo skrbijo za cerkev in okolico okrog nje. V planu imajo zamenjati okna.

Naš pohod je bil kratek, pa vendar zelo zanimiv. Vaščani so nam pokazali še novo športno igrišče in brunarico, ki so jo v večini sami naredili. Gospa Tatjana Lužar in njen mož Franci, ki sta tokrat prevzela vodenje sta nas presenetila s pecivom.