Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Župnijska Karitas Cerknica

Župnišče Cerknica
23.02.2018

Občnega zbora Župnijske Karitas Cerknica se je udeležilo trideset prostovoljcev. Pohvalna je udeležba predstavnikov mladih, animatorjev in skavtov. Mladi so pripravljeni sodelovati s Karitas. Predsednik ŽK, župnik Jožef Krnc je v uvodnem nagovoru pozdravil prisotne. Sledilo je vsebinsko poročilo o delu ŽK za leto 2017, ki ga je pripravila tajnica ŽK, ga. Tatjana Lužar. Finančno poročilo je za leto 2017 podala računovodkinja ga. Magdalena Paternost. Tako vsebinsko kot finančno je ŽK Cerknica dobro opravila začrtane plane v letu 2017, kar je pozdravil tudi prisotni župan Marko Rupar in povdaril, da je Občina Cerknica pripravljena podpreti Karitas, v okviru zmožnosti. Ga. Tatjana je v nadaljevanju predstavila plan za leto 2018. Plan je obsežen, zato gre zahvala vsem dosedanjim članom in obenem povabilo k sodelovanju novih prostovoljcev.

 

 

Na spletni strani Občine Cerknica: https://www.cerknica.si/novica/127233