Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Traktorji na Jezeru, žegnanje 2014

Dolenje Jezero
30.06.2019

Danes pa je ravno pet let od prvega blagoslova ... 

In ker je tekst takrat zaradi "tehnične napake" izginil s spletne strani je danes prilika, da obudimo spomine ...

Žegnanje in PRVI blagoslov TRAKTORJEV na Dolenjem Jezeru

V vasi Dolenje Jezero stoji najlepša objezerska cerkev z bogato poslikanim kasetiranim  stropom iz leta 1682, cerkev sv. Petra, ki je v nedeljo, 29. junija 2014,  svojega zavetnika počastila  z žegnanjsko mašo. Letošnja je bila še posebej slavnostna, saj je gospod Jožef Krnc, cerkniški župnik, med bogoslužnim obredjem blagoslovil novo mašno oblačilo, po maši pa je opravil še prvo blagoslovitev traktorjev, ki so jih v priprošnjo za blagoslov pri delu poleg Jezercev  pripeljali tudi lastniki iz Dolenje vasi in Cerknice. Najstarejši traktor (56 let) je vozil Jožef Obreza iz Dolenje vasi, ki je bil tudi najstarejši traktorist, najmlajši voznik, šestletni Jure Leskovec, pa se je na žegnanje z družino pripeljal z vozom in z njim dostavil malega Johna  Deera, ki ga je enakovredno postavil ob bok starejšim, preizkušenim  delovnim konjem.
Praznično druženje, ki so ga popestrili tudi zvoki  harmonike ter petje jezerskih  ljudskih pevcev, se je prijetno zaokrožilo s pogostitvijo domačih gospodinj in z željo, da bi se naslednje leto srečali v še večjem številu.
          Anita