Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Srečanje starejših župljanov in 25-letnica župnijske Karitas Cerknica

Cerknica
27.11.2016

Na prvo adventno nedeljo smo se pri 10. maši zbrali oz. srečali z našimi najstarejšimi župljani. Sodelovke Karitas so pri vhodu najstarejšim delile rdeče nageljne in knjižice matere Terezije. Tajnica župnijske Karitas gospa Tatjana Lužar je v uvodu pozdravila vse navzoče, še posebno vse starejše in goste. Sveto mašo je vodil g. župnik Jožef Krnc, s somaševanjem obeh naših duhovnikov g. Janezom in g. Tonetom.

Med nami sodeluje tudi salezijanski bogoslovec Gregor Markelc.

Duhovnika Jožef in Janez sta podelila bolniško maziljenje.

Gospa Marija Zgonc, članica Karitas, se je na koncu zahvalila vsem bivšim in sedanjim sodelavkam in sodelavcem ter čestitala ustanoviteljem, ki so že pred 25-imi leti stopili na pot dobrodelnosti ...

Po maši je v salezijanskem mladinskem centru potekalo srečanje in zakuska. Starejše je nagovoril župan Marko Rupar in poslanka gospa Iva Dimic. G. Ivan Korošec pa je na harmoniko igral vesele viže ... Na obrazih starejših je zasijalo veselje in sreča ...

K.Ž.

Foto: Blaž Žnidaršič

 

Zahvalni govor gospe Marije Zgonc:

Dragi prijatelji!

Simon Gregorčič je napisal: »Odpri roke, odpri srce, otiraj bratovske solze, sirotam olajšuj gorje!« In prav to je poslanstvo Karitas, ki je čuteča dobrota do sočloveka, v prvi vrsti tistim, ki se v življenju znajdejo v vsakovrstnih težavah in stiskah. Slovenska Cerkev je takoj, ko je Karitas smela delovati, pričela z dobrodelnostjo. To ni le reševanje socialnih problemov in lajšanje materialnega pomanjkanja, ampak tudi pomoč in ljubeč objem najbolj ubogih v njihovi duševni ali duhovni potrebi. Po vsej Sloveniji so se zganile pridne roke, nešteto prostovoljcev in prostovoljk se je zbralo in pričelo z delom. Po osamosvojitveni vojni je v Slovenijo pribežalo ogromno beguncev iz  nekdanjih jugoslovanskih republik. Nujno so potrebovali hrano, obleko, higienske potrebščine. Ogromno teh dobrin je Karitas iz vse Evrope  pošiljala v Slovenijo. Nič koliko kilogramov moke, makaronov, riža, olja smo preložile, raztehtale in pakirale, saj smo vse prejemali v velikih vrečah.     

Tudi v Cerknici ste pred 25. leti z župnikom g. Jožetom Vidicem pogumno stopile skupaj, da bi človeku z nekaj dobre volje in svojega časa omilile najhujšo stisko. Danes se zahvaljujemo prvim voditeljem Karitas za iznajdljivost, ki  so takoj ustvarili mrežo prostovoljk in prostovoljcev. Tako je pomoč prišla tja, kjer je bilo najbolj potrebno, in na način, ki je bil učinkovit in človeka dostojen. Pridno je delovala skupina za obiskovanje na domu in v domovih za starejše, za pomoč staršem pri varstvu otrok, za prevoz starejših ljudi, zbiranje obleke, obutve in hrane,   sortiranje in pakiranje. Ob prijetnem druženju pri Šubičevih ste spletle kilometre smrekovih vencev, ki so krasile cerkev ob različnih praznovanjih  in slovesnostih. In še veliko bi lahko naštevala.

Prostovoljci Karitas želimo prispevati svoj delež, na nam lasten način, ki je izraz sočutja in dobrote. Radi bi ostali glas ljudi v stiski in predstavljali vrata, na katera lahko brez strahu potrka vsak, še posebej takrat, ko so druga zaprta.

Gospod Jože Vidic ni mogel priti med nas; opravičuje se,  nam čestita ob obletnici in želi še veliko dobrega in uspešnega dela.

Vsem bivšim in sedanjim sodelavcem Karitas,  vsem vam, nikoli imenovanim, skritim pridnim rokam in čutečim srcem – iskrena hvala od srca! Naj vam Bog povrne z vsem dobrim!

V imenu predsednika gospoda župnika Jožefa Krnca in gospe Tatjane Lužar,  prizadevne tajnice cerkniške Karitas, je gospa Marija Zgonc povabila navzoče, da "objem dobrote" nadaljujemo v mladinskem centru v prijateljskem druženju ! 

http://cerknica.donbosko.si/zupnijska-karitas

http://notranjskoprimorske.si/2016/12/25-zupnijske-karitas-cerknica-so-praznovali-s-starejsimi-zupljani/