Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

V CERKNIŠKI KNJIŽNICI RAZSTAVA »IZ ARHIVA ŽUPNIJE CERKNICA«

Knižnica Jožeta Udoviča Cerknica
16.01.2019
Razstava je na ogled še do 19. januarja 2019 v prireditvenem prostoru Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica

 

Direktorica cerkniške knjižnice, gospa Marija Hribar, je lanskega februarja z župnikom Jožefom Krncem sklenila dogovor o urejanju in digitaliziranju župnijskega arhiva in pripravi razstave.

Na Velikonočni ponedeljek, aprila 2018, je takratni višji predstojnik slovenskih salezijancev, gospod mag. Janez Potočnik, blagoslovil obnovljene župnijske prostore in priložnostno razstavo z jagodnim izborom župnijskega gradiva, knjižnica pa je po dogovoru do decembra uredila in digitalizirala že precejšen kos arhiva in ob tem v prireditvenem prostoru knjižnice odprla večjo razstavo»Iz arhiva župnije Cerknica«, ki so jo pripravili Anita Leskovec, Tine Mauer in Bogdan Urbar. Na otvoritvi so spregovorili direktorica Marija Hribar, g. župnik, mag. Jožef Krnc, g. župan, Marko Rupar in strokovni sodelavec domoznanskega oddelka knjižnice, zgodovinar Bogdan Urbar.

Predlani je Občinski svet Občine Cerknica sprejel pomemben Odlok o proglasitvi Domoznanske zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni spomenik lokalnega pomena,

zato bo tudi digitaliziran, urejen arhiv župnije Cerknica vedno bogatil župnijo in kraj.

Razstavljeni eksponati so bili na decembrski razstavi izbor iz kupa dragocenih dokumentov časa - stari predmeti župnije Cerknica, najstarejši tiski z najstarejšo knjigo iz leta 1629, molitveniki, najstarejši je iz leta 1865, glasbeni tiski, kjer sta bila izpostavljena Fran Gerbič in Vinko Vodopivec, matične knjige, med njimi najstarejši zakonski oklici iz leta 1832, oznanila od preteklosti do danes, najstarejši iz l. 1867, mašne knjige, z najstarejšo iz leta 1715, serijske publikacije, kjer je bil razstavljen tudi izbor nekaj številk starega glasila Tabor, ki sta jih prispevala ga. Jerneja Kovšca in g. Anton Cvetko. Razstavo so obogatili tudi z izborom domoznanskega gradiva iz osebne zbirke raziskovalca in zbiratelja dediščine Antona Cvetka ter s kratkim pregledom cerkniških skavtov, ki bodo čez dve leti praznovali trideset let delovanja. Gradivo je s skavti prispevala stegovodkinja Tjaša Dernikovič.

Razstavo je bogatila tudi projekcija starih slik in videoposnetkov, ki so jih svojim gradivom pomagali dopolniti fotografi Ljubo Vukelič in oba Jožeta Žnidaršiča – starejši kot avtor slik, mlajši pa je pripravil izbor in ga posredoval knjižnici ter g. Janko Logar, ki je večkrat s svojo prvo videokamero za svoj domači arhiv snemal pevske koncerte in revije cerkvenih zborov. Popisna knjiga za navedeni arhiv do 18. 12. 2018 je obsegala 2754 vnosov posameznih dokumentov, v postopku digitalizacije je bilo izdelanih 10 399 digitalnih posnetkov.

Digitalizirano in strokovno obdelano gradivo je obsegalo 5383 listov posameznih dokumentov, 166 fotografij, 18 rokopisnih zvezkov v obsegu 2704 strani, eno revijo s štirinajstimi stranmi, tri dopisnice in štirinajst ovojnic. Najstarejši dokument je datiran 5. 1. 1662. Med urejenim gradivom 621 listinskih dokumentov izvira iz obdobja do vključno leta 1850 in imajo skladno z veljavno zakonodajo status kulturnega spomenika. Navedeni dokumenti so v župniji shranjeni v posebnem brezkislinskem ovojnem papirju, ki zagotavlja varno hrambo, do sedaj obdelano gradivo je shranjeno v šestnajstih tehničnih enotah (arhivskih škatlah).

Na podlagi dogovora je Župnija Cerknica za hranjenje urejenega arhiva nabavila dve ognjevarni omari, ki izpolnjujeta vse predpisane standarde za varno arhivsko hrambo, saj je knjižnica gradivo le digitalizirala in uredila, originale pa hrani župnija.

Razstava je bila v knjižnici na ogled do 19. januarja 2019, Župnija Cerknica pa se že ozira k lepi obletnici leta 2022, ki bi jo rada počastila tudi z izdajo župnijskega zbornika. Pogovori za pripravo pregledne monografije so z vodstvom Nadškofijskega arhiva v Ljubljani že stekli in prav gotovo bo urejen in digitaliziran cerkniški župnijski arhiv pri tem še posebej dragocen.

tekst in foto Anita Leskovec