Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Pesem tisočerih zvonov ...

Župnijska cerkev Marijinega rojstva v Cerknici
16.09.2018

Praznična maša v nedeljo 16. 9. 2018 ni bila nekaj posebnega samo zaradi obhajanje srebrne maše našega kaplana Janez Žerovnika ter zahvale zakonskih jubilantov ob okrogli obletnici porok.

Lepo nedeljsko praznovanje v cerkniški župnijski cerkvi je dodatno požlahtnilo tudi petje glasbene skupine Pesem tisočerih zvonov, ki so se ji pridružili pevci cerkniškega mladinskega zbora. Jedro glasbene skupine Pesem tisočerih zvonov sestavljajo glasbeniki, ki so se kot člani različnih glasbenih skupin v slovenski Cerkvi daljnega leta 1986 povezali v skupnem glasbenem projektu – pisanju maše, ki je zapeta od začetka do konca. Različne dele maše so si razdelili, na skupnih srečanjih in osebnih razmišljanjih pa je vsak uglasbil svoj del na njemu lasten način. Zato so deli glasbene maše resnično odraz doživljanja različnih »udov Cerkve«, ki  so ga predstavili v vseh možnih izrazih; od klasike do popa.

Tako smo med drugim lahko slišali izvirne izvedbe nekaterih že ponarodelih pesmi, kot so: Kakor je bil ta kruh in Svet, svet si ti Gospod…

Celotna slovesnost je tako resnično izzvenela Bogu v čast in cerkniškim župljanom v veselje.

Franci Nahtigal

Foto:Blaž Žnidaršič