Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Obnova župnišča

Župnišče Cerknica
08.01.2018

Komaj se je začelo pisati leto Gospodovo MMXIIX, že se je v starodavni hiši na Taboru 29 pojavil nenevaden hrup. Iz ust, sedaj že pokojnih nekdanjih župnikov je bilo slišati, da v tej ogromni hiši, polni skrivnostnih soban, hodnikov in kleti, straši. Pisec teh vrstic, po več kot petih letih bivanja za temi skrivnostnimi zidovi, tega še ni doživel. Z gotovostjo pa trdi, da so tu duhovi, povedati je treba: dobri duhovi nekdanjih stanovalcev. Zgodovina mnogih duš, ki so v tej stavbi pustili sledove, je nadvse bogata. Naj omenim samo enega moža, prelata, ki so ga imenovali Škof. Bil je to Gregor Červič, katerega posmrtni ostanki počivajo pod oltarjem sv. Ane v župnijski cerkvi. Pomemben je bil ta mož, ne zgolj zato, ker je zgradil romarsko cerkev v Zelšah pa tudi tukajšnje župnišče, o čemer priča napis na kamnitem portalu na zahodni strani župnišča. Vpisal se je v zgodovino našega naroda s svojim pismom (iz leta 1688), ki je najstarejše doslej najdeno in ohranjeno slovensko pismo. Ob začetku obnove župnijske pisarne in arhiva, je bilo odkritega še veliko doslej nepoznanega gradiva; raznih rokopisov, molitvenikov, mašnih knjig ipd, ki terjajo strokovno obdelavo, saj segajo prav do 17. stoletja.

Kakorkoli, začeli smo z obnovo, tudi z namenom, da bo ta bogata dediščina dobila dostojnejše mesto. Če malo tvegam: ob odprtju in blagoslovu prenovljenih prostorov, utegne luč sveta zagledati tudi kakšna zanimiva razstava - upajmo!

Če bo vse po načrtih, se bo to zgodilo okrog velike noči. Vsekakor pa se iskreno zahvaljujem vsem, ki velikodušno podpirate tudi taka dela. Pogumno naprej!