Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Občni zbor Župnijske Karitas Cerknica

Župnišče Cerknica
20.02.2019

Občni zbor prostovoljcev Župnijske Karitas Cerknica,

je bil v sredo, dne 20.02.2019 ob 19 uri  v pritličju župnijskega urada v Cerknici.

 Dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav članov ŽK in gostov
  2. Izvolitev delavnih teles zbora   - verifikacijske komisije

          - zapisnikarja

          - overovatelja zapisnika

  1. Poročila:
  • nagovor predsednika ŽK – župnika Jožefa Krnca
  • poročilo tajnice o delu ŽK za leto 2018 – Tatjana Lužar
  • finančno poročilo za leto 2018

 

      4.   Razprava na poročila in njihov sprejem

      5.   Plan dela za leto 2019

      6.   Tema:  Sodelovanje in varovanje dobrega imena Karitas

      7.  Razno – obvestila, vabila, izobraževanje, pobude za delo,...

        

Zaradi pomembnosti dnevnega reda, nadaljnega in usklajenega dela pred prihajajočimi velikonočnimi prazniki in preko celega leta, prijave na občinski razpis o sofinansiranju in še kaj Te prijazno povabim, da si vzameš čas za večerno konstruktivno druženje ob skromni pogostitvi.

 

Pravo darilo je vselej dobrota našega srca!

 

                                                                           Tajnica ŽK Cerknica

                                                                                 Tatjana Lužar

 

fotografija znaka Karitas je iz spleta