Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE KARITAS CERKNICA

Župnišče Cerknica
23.02.2018
 
Obvestilo za člane Župnijske Karitas in povabilo za včlanitev novih prostovoljcev

 

Vabim Te na občni zbor prostovoljcev Župnijske Karitas Cerknica,
 
ki bo v petek, dne 23.02.2018 ob 18.30 uri v jedilnici,
 
v pritličju župnijskega urada v Cerknici.
 

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav
 2. Izvolitev delavnih teles zbora   - verifikacijske komisije

          - zapisnikarja

          - overovatelja zapisnika

 1. Poročila:
 2. nagovor predsednika ŽK – župnika Jožefa Krnca

 3. poročilo tajnice o delu ŽK za leto 2017 – Tatjana Lužar

 4. finančno poročilo za leto 2017

   

        4.   Razprava na poročila in njihov sprejem

        5.   Plan dela za leto 2018

        6.  Razno – obvestila, vabila, etične vrednote in kodeks, izobraževanje,

              izvedba delavnic, ...

   

   

  Zaradi pomembnosti dnevnega reda, nadaljnega in usklajenega dela pred prihajajočimi velikonočnimi prazniki in preko celega leta, prijave na občinski razpis o sofinansiranju,  Te prijazno povabim, da si vzameš čas za večerno konstruktivno druženje.

   

  Pravo darilo je vselej dobrota našega srca!

   

                                                                             Tajnica ŽK Cerknica

                                                                                   Tatjana Lužar