Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Občni zbor Župnijske karitas Cerknica

Cerknica
22.03.2017

Na občni zbor so bili povabljeni vsi, ki bi se želeli vključevati v delo Župnijske karitas  Cerknica, oziroma se zanimati za delo s socialno in materialno ogroženimi skupinami naših sokrajanov, delo s starejšimi, bolnimi in invalidi ter obiskovanje teh skupin na domu in v domovih starejših, pomoč pri organizaciji posebnih dogodkov v župniji, organizaciji izobraževanja sodelavcev in ostalih župljanov.

ŽK Cerknica nagovarja mlade, mlajše ali starejše naj se nam pridružijo v skrbi za sočloveka.

To srečanje je bilo informativno, da bi ob poročilih o delu v letu 2016 in planu dela za naprej začutili kaj smo in kaj bomo delali.

V članstvu imamo eno tretjino starejših, bolnih in invalidnih članic, ki ne zmorejo več poslanstva prostovoljke s fizičnim delom, ampak le molijo, da smo mlajši lahko pri delu uspešni.

Na Občnem zboru nas je najprej pozdravil g. župnik Jožef Krnc s kratkim duhovnim nagovorom. O delu in uspešnosti delovanja nam je spregovorila Tatjana Lužar. Spodbudne besede in pohvalo o dobrih in plemenitih dejanjih karitas nam je podal tudi župan g. Marko Rupar in ponudil denarno pomoč.

Gospa Tatjana Lužar je na koncu izrazila veselje in hvaležnost nad veliko udeležbo stalnih in novih članic.