Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Izobraževalni večer z gospodom mag. Markom Iršičem

Cerknica
17.11.2016

Župnijska karitas Cerknica je v okviru Škofijske karitas Ljubljana izvedla izobraževalni večer v Salezijanskem mladinskem centru. Gospod župnik mag. Jožef Krnc in tajnica cerkniške Karitas gospa Tatjana Lužar, sta povabila farane, domače in od drugod, da prisluhnemo strokovnjaku mag. Marku Iršiču, ki je bil naš gost že februarja letos s podobno tematiko. Danes je predaval na temo "TEŽAVNE STRANKE." Vsebina večera se je tesno navezovala na našo vsakdanjo problematiko pri delu z ljudmi.

K.Ž.

 

Marko Iršič, magister pedagoških znanosti, mediator in trener mediatorjev je eden vodilnih strokovnjakov za mediacijo in obvladovanje konfliktov v Sloveniji.

 
V Leuvenu (Belgija) je končal študij iz pedagoških znanosti (Master of Educational Studies), v okviru katerega se je osredotočal na problematiko medosebnih konfliktov. Izobraževal se je tudi na področju obvladovanja konfliktov, mediacije, kognitivno vedenjske terapije, partnerske/zakonske terapije in psihologije motivacije. Sodeluje pri mednarodnih projektih s področja razreševanja konfliktov.
 
Na področju obvladovanja konfliktov se je med drugim usposabljal tudi v okviru: Evropskega inštituta za razreševanje konfliktov (European Institute for Community-Based Conflict Resolution), Fondacije Ridgewood (Ridgewood foundation) in Inštituta za preučevanje transformacije konflikta (Institute for the Study of Conflict Transformation) . Usposabljal se je tudi na področju poslovne komunikacije in pri INLPTA pridobil mednarodno licenco mojstra Nevro-Lingvističnega Programiranja.
 
Leta 2003 je ustanovil Zavod RAKMO (Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo), ki je vodilna organizacija v Sloveniji na področju transformativne mediacije. Vodi seminarje in delavnice o medosebnih odnosih, obvladovanju konfliktov in mediaciji ter usposabljanja za mediatorje doma in v tujini.
 
Je tudi avtor knjige Umetnost obvladovanja konfliktov (2004) in knjige Mediacija (2010). Je pobudnik ustanovitve ter predsednik Evropskega združenja za transformativno mediacijo. Sodeloval je pri ustanavljanju Združenja mediacijskih organizacij Slovenije-MEDIOS in je predsednik strokovnega sveta združenja. Je tudi predsednik organizacijskega odbora Mednarodnega kongresa o transformativni mediaciji.Razvil je metodo RAKMO (razvoj konstruktivnih medosebnih odnosov), na podlagi katere vodi seminarje doma in v tujini. Razvil vrsto izobraževalnih programov s področja obvladovnaja kondliktov in zasnoval projekt Osveščanje o pomembnosti obvladovanja konfliktov. Razvil je tudi koncept in vpeljal izvajanje proaktivne družinske mediacije v Sloveniji. Vzpostavil je program usposabljanje za za mediatorje v podejetjih.

 

Izvedel je preko 3000 ur predavanj in usposabljanj s področja mediacije in obvladovnaja konfliktov doma in v Tujini  (Med drugim Osnovno usposabljanje za mediatorje, Nadaljevalna usposabljanja za druižinske mediatorje, šolske mediatorj in mediatorje v podjetjih, programe razvijanje veščin obvladovanje konfliktov, umetnost obvladovanja konfliktov, umetnost pogajanj …), predava na mednarodnih kongresih in konferencah s področja mediacije (Med drugim na Evropski konferenci mediatorjev, Svetovnem forumu mediacijskih centrov, Mednarodnem kongresu o transformativni mediaciji …) in vodi supervizijske skupine za mediatorje pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov zavoda Rakmo in drugih organizacijah.

Izpisano iz spletne strani :

http://www.rakmo.si/o-zavodu/trenerji-in-predavatelji.html